Intenzivní rodičovství a jeho souvislost s kvalitou strategické pomoci (scaffolding) matky při společné hře s dítětem předškolního věku

Adéla Woznicová
Renata Hlavová
Petra Daňsová ORCID logo
Lenka Lacinová

Abstrakt

Cílem práce bylo prozkoumat vztahy mezi mírou organizovaných aktivit dětí v předškolním věku, přesvědčením matky o přirozeném vývoji a kvalitou strategické pomoci (scaffolding) během společné hry s dítětem. Výzkumu se zúčastnilo 34 dvojic matek se svými dětmi ve věku od 52 do 83 měsíců (z toho 14 matek s vysokoškolským vzděláním). Data byla získána pozorováním společné hry se stavebnicí a pomocí dotazníků zjišťujících postoj matky k vývoji dítěte a míru organizovaných aktivit dětí. Bylo zjištěno, že u vysokoškolsky vzdělaných matek a matek s vyšším přesvědčením o přirozeném vývoji se objevuje méně nekvalitního scaffoldingu oproti matkám bez vysokoškolského vzdělání a s nižším přesvědčením o přirozeném vývoji. Ačkoli do organizovaných aktivit mimo mateřskou školu zapisují své děti více matky s VŠ vzděláním, docházka do těchto aktivit v rámci mateřské školy se u dětí matek s různým vzděláním neliší. Přestože matky s vysokoškolským vzděláním mohou nadměrně strukturovat volný čas dítěti skrze organizované aktivity, nebyla zjištěna souvislost této tendence na poskytování autonomie ve hře, a tedy na kvalitu scaffoldingu. Práce přináší nový pohled na problematiku intenzivního rodičovství a nadměrné strukturace času.

https://doi.org/10.29364/epsy.349

Klíčová slova

scaffolding, organizované aktivity, přesvědčení o přirozeném vývoji, předškolní věk

Literatura

Babuc, Z. T. (2015). Exploring parental perceptions and preferences about play: A case study in Erzurum. Proceedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 2417–2424.

Bernstein, G., & Triger, Z. (2011). Over-parenting. UC Davis Law Review, 44(4), 1221–1280. https://lawreview.law.ucdavis.edu/…ernstein.pdf

Carr, A., & Pike, A. (2012). Maternal scaffolding behavior: Links with parenting style and maternal education. Developmental Psychology, 48(2), 543–551. https://doi.org/…037/a0025888

de Ruyter, D. J., & Schinkel, A. (2013). On the relations between parents' ideals and children's au­tonomy. Educational Theory, 63(4), 369–388. https://doi.org/…1/edth.12029

Elkind, D. (2007). The hurried child: Growing up too fast too soon. Cambridge: Da Capo Press.

Erkan, S., & Toran, M. (2010). Child acceptance-rejection behaviors of lower and upper socioeconomic status mothers. Social Behavior Personality: An International Journal, 38(3), 427–432. https://doi.org/…010.38.3.427

Fisher, K. R., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., & Gryfe, S. G. (2008). Conceptual split? Parents' and experts' perceptions of play in the 21st century. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 305–316. https://doi.org/….2008.04.006

Fredricks, J. A. (2012). Extracurricular participation and academic outcomes: Testing the over-scheduling hypothesis. Journal of Youth and Adolescence, 41(3), 295–306. https://doi.org/…4-011-9704-0

Gray, P. (2011). The decline of play and the rise of psychopathology in children and adolescents. American Journal of Play, 3(4), 443–463. https://files.eric.ed.gov/…EJ985541.pdf

Hays, S. (1996). The cultural contradictions of motherhood. New Haven: Yale University Press.

Hoff, E., Laursen, B., & Tardif, T. (2002). Socioeconomic status and parenting. In M. H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting: Vol. 2. Biology and ecology of parenting (s. 231–252). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Husárová, D. (2010, 12. 4.). Vysokou? Nebo vyšší odbornou? http://www.vysokeskoly.cz/…ssi-odbornou

Joussemet, M., Landry, R., & Koestner, R. (2008). A self-determination theory perspective on parenting. Canadian Psychology/Psycho­logie canadienne, 49(3), 194–200. https://doi.org/…037/a0012754

Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: SLON.

Kwon, K., Bingham, G., Lewsader, J., Jeon, H., & Elicker, J. (2013). Structured task versus free play: The influence of social context on parenting quality, toddlers' engagement with parents and play behaviors, and parent-toddler language use. Child Youth Care Forum, 42(3), 207–224. https://doi.org/…6-013-9198-x

Landry, R., Whipple, N., Mageau, G., Joussemet, M., Koestner, R., DiDio, L., Gingras, I., Bernier, A., & Haga, S. (2008). Trust in organismic development, autonomy support, and adaptation among mothers and their children. Motivation Emotion, 32(3), 173–188. https://doi.org/…1-008-9092-2

Lareau, A. (2002). Invisible inequality: Social class and childrearing in black families and white families. American Sociological Review, 67(5). 747–776. https://doi.org/10.2307/3088916

Lareau, A. (2011). Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley: University of California Press.

Levin, D. (2010). Remote control childhood: Combating the hazards of media culture in schools. New Horizons in Education, 58(3), 14–25. https://files.eric.ed.gov/…EJ966656.pdf

Licata, M., Paulus, M., Thoermer, C., Kristen, S., Woodward, A. L., & Sodian, B. (2014). Mother-infant interaction quality and infants' ability to encode actions as goal-directed. Social Development, 23(2), 340–356. https://doi.org/…1/sode.12057

Meins, E. (1997). Security of attachment and maternal tutoring strategies: Interaction within the zone of proximal development. British Journal of Developmental Psychology, 15(2), 129–142. https://doi.org/…97.tb00730.x

Patte, M. M., & Brown, F. (2011). Playwork: A profession challenging societal factors devaluing children’s play. Journal of Student Wellbeing, 5(1), 58–70. http://dx.doi.org/…JSW.v5i1.732

Pederson, D. R., Moran, G., Sitko, C., Campbell, K., Ghesquire, K., & Acton, H. (1990). Maternal sensitivity and the security of infant-mother attachment: A Q-sort study. Child Development, 61(6), 1974–1983. https://doi.org/…90.tb03579.x

Rosenfeld, A., & Wise, N. (2010). The over-scheduled child: Avoiding the hyper-parenting trap. New York: St. Martin´s Press.

Rousseau, S., & Scharf, M. (2015). “I will guide you” The indirect link between overparenting and young adults’ adjustment. Psychiatry Research, 228(3), 826–834. https://doi.org/….2015.05.016

Schiffrin, H. H., Godfrey, H., Liss, M., & Erchull, M. J. (2015). Intensive parenting: Does it have the desired impact on child outcomes? Journal of Child and Family Studies, 24(8), 2322–2331. https://doi.org/…6-014-0035-0

Sullivan, M., & McGrath, M. (1999). Proximal and distal correlates of maternal control style. Western Journal of Nursing Research, 21(3), 313–329.

Tamis-LeMonda, C. S., Briggs, R. D., McClowry, S. G., & Snow, D. L. (2009). Maternal control and sensitivity, child gender, and maternal education in relation to children's be­havioral outcomes in African American families. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 321–331. https://doi.org/….2008.12.018

Vygotsky, L. S., Cole, M., John-Steiner, V., Scribner, S., & Souberman, E. (1978). The development of higher psychological processes. Mind in Society, 1–91.

Wall, G. (2010). Mothers' experiences with intensive parenting and brain development discourse. Women's Studies International Forum, 33(3), 253–263. https://doi.org/….2010.02.019

Whipple, N., Bernier, A., & Mageau, G. A. (2011). A dimensional approach to maternal attachment state of mind: Relations to maternal sensitivity and maternal autonomy support. Developmental Psychology, 47(2), 396–403. https://doi.org/…037/a0021310

Wilson, S., & Durbin, C. E. (2013). Mother-child and father-child dyadic interaction: Parental and child bids and responsiveness to each other during early childhood. Merrill-Palmer Quarterly, 59(3), 249–279. https://doi.org/…82.59.3.0249

Wood, D. J. (1999). Teaching the young child: some relationship between social interaction, language, and thought. In P. Lloyd & C. Fernyhough (Eds.), Lev Vygotsky: critical assessments (s. 259–275). London: Routledge.

Wood, D., Bruner, J., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Child Psychiatry, 17, 89−100.

Zobrazit celé Skrýt