Neuropsychologická testová baterie pro děti

Kateřina Bukačová, Pavla Lhotová, Alice Maulisová

Měření kognitivního výkonu u dětí a adolescentů se v České republice doposud provádí převážně inteligenčními testy, jako je Wechslerova inteligenční škála (WISC-III), či Inteligenční a vývojová škála pro děti (IDS). V poslední době však stoupá požadavek po přesnějším vyšetření jednotlivých funkcí kognitivního profilu, pro které nejsou k dispozici potřebné testy. Prozatím můžeme u dětí zevrubněji vyšetřit pouze některé z kognitivních funkcí, například paměť. U mnohých dalších testů jsou pro českou populaci k dispozici normativní data jen v úzkém věkovém rozpětí. Nově vznikající Neuropsychologická baterie pro děti cílí na to stát se kvalitním a dostupným neuropsychologickým nástrojem k posouzení neuropsycholo­gického vývoje dětí ve věku 6–19 let s odpovídajícími normami. Příspěvek stručně popisuje tuto testovou baterii.

https://doi.org/10.29364/epsy.394

Literatura

Grob, A., Meyer, C. S., Hagmann-von Arx, P., Krejčířová, D., Urbánek, T., Širůček, J. & Jabůrek, M. (2013). IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let. Hogrefe–Testcentrum.

Grob, A., Reimann, G., Gut, J., Frischknecht, M.-C., Krejčířová, D. (2013). IDS-P – Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti. Hogrefe–Testcentrum.

Krejčířová, D., Boschek, P. & Dan, J. (2002). WISC-III. Wechslerova inteligenční škála pro děti. První české vydání. Testcentrum Praha.

Preiss, M. et al. (2012). Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha: klinické vyšetření základních kognitivních funkcí, 3. přepracované vydání. Psychiatrické centrum.

Reynolds, C. R., & Voress, J. K. (2007). Test of Memory and Learning Second Edition (TOMAL-2). Proedinc.

Wechsler, D. (1991). Weschler Intelligence Scale for Children: Third Edition manual. The Psychological Corporation.

Zobrazit celé Skrýt