Program ÉTA Technologické agentury ČR

Hana Georgi

Technologická agentura ČR připravuje na listopad t.r. 6. veřejnou soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Tato soutěž souvisí s Národním plánem obnovy.

Aktualizace z 21. 10. 2021
Veřejná soutěž nebude vyhlášena v plánovaném termínu.

https://doi.org/10.29364/epsy.413