Roma Minority Youth Across Cultural Contexts: Taking a Positive Approach to Research, Policy, and Practice.
(recenze)

Mária Bačíková

Publikácia prináša najnovšie poznatky k aktuálnej problematike teorie PYD (Positive youth development) v špecifickej skupine rómskych dospievajúcich. Empirické skúmanie situácie rómskych adolescentov z rôznych kultúrnych a sociálno-ekonomických kontextov je veľmi dôležitým krokom v podpore ich pozitívneho vývinu. Ako uvádzajú editori, cieľom knihy je pomôcť čitateľom lepšie porozumieť podmienkam, ktoré podporujú optimálny vývin rómskych dospievajúcich berúc pri tom do úvahy rôzne rodinné, komunitné, sociálne a kultúrne faktory.

https://doi.org/10.29364/epsy.415