Tornádo 2021 v České republice – psychosociální pomoc IZS v zasažených oblastech

Simona Hoskovcová, Martina Wolf Čapková, Štěpán Vymětal

Abstrakt

Tornádo zasáhlo území několika obcí na jižní Moravě ve večerních hodinách ve čtvrtek 24. června 2021. Ačkoliv se jednalo o relativně malé území, rozsahem škod šlo o mimořádnou událost nevídaných rozměrů. Velké množství lidí se ocitlo v přímém ohrožení života svého a svých blízkých. V psychologii nazýváme takovou událost jako potenciálně traumatizující a ze zkušenosti víme, že může mít závažné dopady na lidskou psychiku. Článek má za cíl představit, jak fungoval systém psychosociální krizové pomoci a spolupráce zajišťovaný ze strany Integrovaného záchranného systému ČR, který tvořil jádro psychosociální pomoci v akutní fázi katastrofy. Je uvedena návaznost na další organizace, které mají svou funkci především ve fázi stabilizace, ve střednědobé a dlouhodobé péči o zasažené osoby. Považujeme také za potřebné zopakovat principy psychosociální pomoci při mimořádných událostech.

https://doi.org/10.29364/epsy.421

Klíčová slova

psychosociální pomoc, psychologie krizí a katastrof, první psychická pomoc, krizová intervence, integrovaný záchranný systém

Literatura

Hausmann, C. (2003). Handbuch Notfallpsychologie und Traumabewältigung: Grundlagen, Interventionen, Versorgungsstan­dards. facultas. wuv/maudrich.

Hobfoll, S. E., Watson, P., Bell, C. C., Bryant, R. A., Brymer, M. J., Friedman M. J., Friedman, M., Gersons, B. P. R., Jong, J. T.V.M de, Layne, C. M., Maguen, S., Neria, Y., Norwood, A. E., Pynoos, R. S., Reissman, D., Ruzek, J. I., Shalev, A. I., Solomon, Z., Steinberg, A. M., & Ursano, R. J. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 70(4), 283–315. https://doi.org/…007.70.4.283

Juen, B. (2021, 3. března). Organisation of psychosocial assistance. [Powerpoint presentation]. Workshop „Head of Operation“, online pro PČR.

Ministerstvo vnitra. GŘ HZS ČR. (2016). Katalog typových činností integrovaného záchranného systému: Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci STČ 12/IZS. https://www.hzscr.cz/…015-pdf.aspx

Ministerstvo vnitra. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. (2010. Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek. https://www.hzscr.cz/…010-pdf.aspx

Zobrazit celé Skrýt