Laboratoř neuropsychologie Neurologické kliniky 1. LF UK

Ondřej Bezdíček, Tomáš Nikolai

Laboratoř neuropsychologie (LN) ‒ Neuropsychologická laboratoř Jiřího Diamanta – je společnou základnou pro výzkum a výuku klinické a experimentální neuropsychologie v úzké návaznosti na klinický neurovědní výzkum a postgraduální studium neurověd a lékařské psychologie a psychopatologie na Neurologické klinice (NK). LN zajišťuje zdravotnickou činnost ve své oblasti a podílí se na výuce a výzkumu dle požadavků přednosty NK. LN je základnou pro spolupráci s externími pracovišti, zejména v oblastech klinické a lékařské psychologie, psychologie ve zdravotnictví, zobrazovacích metod, neurochirurgie a psychofarmakologie. Výzkumný program neuropsychologické laboratoře se věnuje především neuropsychologické problematice u neurodegene­rativních onemocnění a vývoji neuropsycholo­gických metod pro diagnostiku poruch psychických funkcí.

https://doi.org/10.29364/epsy.427