Neuropsychiatrie. Klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi.
(recenze)

Hana Kučerová Přikrylová, Simona Venclíková

Kniha Neuropsychiatrie zaplňuje prázdné místo mezi psychiatrií a neurologií. Propojuje struktury a fungování CNS do jednoho celku. Přibližuje psychiatrii zpět k somatické medicíně, odkud se sama částečně vyloučila. Oživuje a představuje psychiatrům, psychologům pozapomenuté mozkové struktury a nervové okruhy a zasazuje duševní poruchy do komplexnějšího rámce vědění. Neurologům zase umožňuje pochopit, že nemoci nemusejí mít jen „hmatatelné a změřitelné“ projevy, tak jak to znají ze svého oboru.

https://doi.org/10.29364/epsy.432