Jak souvisí stres, nedůvěra a nedodržování protiepidemických opatření? – Konstruktivistický pohled na negativní jevy pandemické doby

Miroslav Filip, Dominik Kovář, Michaela Jalůvková, Laura Jakalová, Nikola Kebrlová, Jakub Kocyan, Kamila Látalová, Angelika Poulová, Ivana Sochová, Kamila Uvírová, Patrik Brtinský

Abstrakt

Dodržování protiepidemických opatření určuje, jak se společnost vypořádá s pandemií nového koronaviru. K objasnění, proč někteří lidé opatření nedodržují, využíváme teorii osobních konstruktů. Ta předpokládá, že stresující události v pandemii invalidizují do té doby smysluplný obraz světa (konzistentní konstruování). Pokud se jedinec snaží invalidizované konstruování zachovat místo jeho změny, uplatňuje strategii hostility – například devalvuje informace a názory, které jsou s jeho/jejím konstruováním nekompatibilní. Tím dochází k upevňování nedůvěřivých postojů vůči institucím a k nerespektování opatření, která vyhlašují. Tento model konfrontujeme s informacemi z rozhovorů s 20 respondenty. Analýza dospěla k pěti kategoriím, které odráží, jak respondenti pandemické situaci rozumí: zodpovědnost, kritika, odstup, produktivní dialog, neproduktivní dialog. Respondentky z kategorie „kritika“ čelily výrazným stresujícím/in­validizujícím změnám. Své kritické postoje k protiepidemickým opatřením udržovaly prostřednictvím hostilního pohledu na osoby s jiným názorem a prostřednictvím nedůvěry v instituce a média. Většina ostatních respondentů opatření dodržovala. Ve svém pohledu na pandemickou situaci brali v potaz různé perspektivy, neuplatňovali hostilní pohled a vyjadřovali určité porozumění lidem s jinými názory. Hostilita tedy může být základním neadaptivním mechanizmem k udržení smysluplného obrazu světa v nepřehledné pandemické době, která však vede k nedůvěře, společenské polarizaci a nedodržování opatření.

https://doi.org/10.29364/epsy.433

Klíčová slova

covid-19, stres, nedůvěra, společenská polarizace, nedodržování opatření, socialita, teorie osobních konstruktů

Literatura

Abalakina-Paap, M., Stephan, W. G., Craig, T., & Gregory, W. L. (1999). Beliefs in conspiracies. Political Psychology, 20, 637–647. https://doi.org/…2-895X.00160

Bargain, O., & Aminjonov, U. (2020). Trust and compliance to public health measures in times of COVID-19. Journal of Public Economics, 192. https://doi.org/….2020.104316

Banerjee, R., Bhattacharya, J. & Majumdar, P. (2021). Exponential growth prediction bias and compliance with safety measures related to COVID-19. Social Science & Medicine, 268, 1–9. https://doi.org/….2020.113473

Banerjee, R., & Majumdar, P. (2020, September 9). Exponential Growth Bias in the Prediction of Covid-19 Spread and Economic Expectation. IZA Discussion Paper No. 13664. Retrieved January 9, 2021, from https://ssrn.com/…ract=3687141

Bogg, T., & Milad, E. (2020). Demographic, personality, and social cognition correlates of coronavirus guideline adherence in a U.S. sample. Health Psychology, 39(12), 1026–1036. https://doi.apa.org/…222-002.html

Carvalho, L. F, Pianowski, G., & Gonçalves, A. P. (2020). Personality differences and COVID-19: are extroversion and conscientiousness personality traits associated with engagement with containment measures? Trends in Psychiatry and Psychotherapy, 42, 179–84. https://doi.org/…89-2020-0029

Ćepulić, D. B., Travaglino, G. A., Chrona, S., Uzelac, E., Jeftić, Reyna, C., & Kowal, M. (2021). Iron fists and velvet gloves: Investigating the associations between the stringency of governments’ responses to COVID-19, stress, and compliance in the early stages of the pandemic. British Journal of Social Psychology, 1–19. http://dx.doi.org/…1/bjso.12506

Chirkov, V., & Anderson, V. (2018). Statistical positivism versus critical scientific realism. A comparison of two paradigms for motivation research: Part 1. A philosophical and empirical analysis of statistical positivism. Theory and Psychology, 28(6), 712–736. https://doi.org/…354318804670

Constantinou, M., Gloster, A. T., & Karekla, M. (2021). I won’t comply because it is a hoax: Conspiracy beliefs, lockdown compliance, and the importance of psychological flexibility. Journal of Contextual Behavioral Science, 20, 46–51. https://doi.org/….2021.03.001

Dalton, P., & Dunnett, G. (2005). A Psychology for Living: Personal Construct Theory for Professionals and Clients. 2nd ed. Whurr.

Douglas, K. M., Sutton, R.M., & Cichocka, A. (2017). The psychology of conspiracy theories. Current Directions in Psychological Science, 26 (6), 538–542. https://doi.org/…721417718261

Drury, J., Cocking, C., & Reicher, S. (2009). The nature of collective resilience: Survivor reactions to the 2005 London bombings. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 27, 66–95. http://ijmed.org/articles/113/

Drury, J., Reicher, S., & Stott, C. (2020, March 22). From Me to We: In an emergency, collectivise to survive. NOVARA MEDIA. Retrieved January 9, 2021 from https://novaramedia.com/…-to-survive/ Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd ed.). WW Norton & Company.

Everett, J. A, C., Colombatto, C., Chituc, V., Brady, W. J., & Crockett, M. J. (2020). The effectiveness of moral messages on public health behavioral intentions during the COVID-19 pandemic (preprint). Retrieved January 9, 2021, from https://psyarxiv.com/9yqs8

Filip, M. (2021, April 13). Rouškaři versus popírači: Proč je nutné mluvit o socialitě v pandemické době. Blog PsÚ AV ČR. https://psychologickyustavavcr.wordpress.com/…spolecnosti/ Fransella, F., Bell, R., & Bannister, D. (2004). A manual for repertory grid technique (2nd ed.). Chichester, UK: Wiley. Gergen, K.J. (2018). The limits of language as the limits of psychological explanation. Theory and Psychology,28, 697–711. https://doi.org/…354318811641

Giliberto, M., Del Rizzo, F., & Lui, C. (2021, February 4). Politicians' Communication in COVID Times from a Personal Construct Psychology Point of View (Constructivist Meet-up Series). Retrieved October 1, 2021, from https://www.constructivistmeetup.org/…vious-series

Jetten, J., Reicher, S. D., Haslam, S. A., & Cruwys, T. (2020). Together Apart: The psychology of COVID-19. SAGE.

Jørgensen, F., Bor, A., & Petersen, M. B. (2021). Compliance without fear: Individual-level protective behaviour during the first wave of the COVID-19 pandemic. British Journal of Health Psychology, 26, 679–696. https://doi.org/…1/bjhp.12519

Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs: Vol. 1. A theory of personality. Norton.

Kovář, D. (2022). Stres, konspirační teorie a názorová polarizace – konstruktivistický pohled na negativní jevy koronavirové pandemie [Diplomová práce, FSS MU].

Kovářová, M., & Filip, M. (2015). Integrating the differentiated: A review of the personal construct approach to cognitive complexity. Journal of Constructivist Psychology, 28, 342–366. https://doi.org/….2014.994693

Lamiell, J. (2018). From psychology to psychodemography: How the adoption of population-level statistical methods transformed psychological science. American Journal of Psychology, 131, 471–475. https://doi.org/…c.131.4.0471

Lieberoth, A., Lin, S., Stöckli, S., Han, H., Kowal, M., Gelpi, R., Chrona, S., Tran, T. P., Jeftić, A., Rasmussen, J., Cakal, H., Milfont, T. L., & The COVIDiSTRESS Global Survey Consortium (2021). Stress and worry in the 2020 coronavirus pandemic: Relationships to trust and compliance with preventive measures across 48 countries in the COVIDiSTRESS global survey. Royal Society Open Science, 8 (200589). https://doi.org/…/rsos.200589

Ludwig, P. (2021, March 3). Kritické myšlení – Jak lépe posuzovat informace a své myšlenky? [záznam webináře]. Retrieved May 9, 2021, from https://www.youtube.com/watch?…

Mascolo, M. (2021, February 4). Comments on the presentation: Politicians' communication in COVID times from a personal construct psychology point of view (Constructivist Meet-up Series). Retrieved October 1, 2021, from https://www.constructivistmeetup.org/…vious-series

Menon, V., Padhy, S. K., & Pattnaik, J. I. (2020). Stigma and aggression against health care workers in India amidst COVID-19 times: Possible drivers and mitigation strategies. Indian Journal of Psychological Medicine, 42(4), 400–401. https://doi.org/…717620929241

Marinthe, G., Brown, G., Delouvée, S., & Jolley, D. (2020). Looking out for myself: Exploring the relationship between conspiracy mentality, perceived personal risk, and COVID-19 prevention measures. British Journal of Health Psychology, 25(4), 957–980. https://doi.org/…1/bjhp.12449

Nivette, A., Ribeaud, D., Murray, A., Steinhoff, A., Bechtiger, L., Hepp, U., Shanahan, L., & Eisner, M. (2021). Non-compliance with COVID-19-related public health measures among young adults in Switzerland: Insights from a longitudinal cohort study. Social Science & Medicine, 268. 10.1016/j.soc­scimed.2020.113370

Nyklová, B., & Moree, D. (2021). Násilí na ženách v souvislosti s COVID-19 (výzkumná zpráva). Sociologický ústav AV ČR, Fakulta humanitních studií UK. Retrieved May 5, 2021, from https://fhs.cuni.cz/…covid_19.pdf

Procter, H. G., & Winter, D. A. (2020). Personal and Relational Construct Psychotherapy. Palgrave Macmillan. https://doi.org/…-030-52177-6.

Reicher, R. (2021, April 29). The two psychologies of the pandemic: from ‘fragile rationality’ to ‘collective resilience’ [online keynote speech]. International Science Council. https://council.science/…of-pandemic/

Reicher, S. D., & Bauld, L. (2021). From the ‘fragile rationalist’ to ‘collective resilience’: what human psychology has taught us about the COVID-19 pandemic and what the COVID-19 pandemic has taught us about human psychology. Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, 51, 12–19. https://www.rcpe.ac.uk/…ght-us-about

Shah, S. M. A., Mohammad, D., Qureshi, M. F. H., & Aleem, S. (2020). Prevalence, psychological responses and associated correlates of depression, anxiety and stress in a global population, during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Community Mental Health Journal, 57, 101–110. https://doi.org/…-020-00728-y

Travaglino, G. A., & Moon, C. (2021). Compliance and self-reporting during the COVID-19 pandemic: A cross-cultural study of trust and self-conscious emotions in the United States, Italy, and South Corea. Frontiers in Psychology. https://doi.org/….2021.565845

Weehuizen, R. (2021, April 29). Comment on „The two psychologies of the pandemic: from ‘fragile rationality’ to ‘collective resilience’“ [online discussion]. International Science Council. https://council.science/…of-pandemic/

Winter, D. A., & Reed, N. (2020). Unprecedented times for many but not for all: Personal construct perspectives on the COVID-19 pandemic. Journal of Constructivist Psychology, 254–263. https://doi.org/…2020.1791291

Zobrazit celé Skrýt