Jak selhat jako terapeut. 57 způsobů, jak ztratit nebo poškodit svého klienta.
(recenze)

Alena Plháková ORCID logo

Druhé české vydání úspěšné knihy amerických poradenských psychologů a terapeutů Bernarda Schwartze a Johna Flowerse přináší řadu prakticky využitelných rad a doporučení. Předmluvu ke knize napsal slavný americký psycholog Richard Lazarus, který v ní zdůrazňuje, že dřív byl každý absolvent vysokoškolského studia sice vyzbrojen velkým množství akademických poznatků, ale při prvním setkání s klientem byl mnohdy úplně bezradný. Schwartzova a Flowersova kniha podle něj může pomoci začínajícím psychologům i zkušeným praktikům při řešení klinických pochybností, dilemat a problémů.

https://doi.org/10.29364/epsy.459