Počítačová aplikace pro děti s poruchou autistického spektra cílená na rozvoj sociálních dovedností

Tereza Tetourová ORCID logo
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Ondřej Javora
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění
Cyril Brom ORCID logo
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Příspěvek představuje počítačovou aplikaci určenou dětem s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Aplikace je cílená na rozvoj sociálních dovedností a sociálního porozumění dětí s PAS a je inspirovaná tradiční metodou Social Stories od autorky C. Gray. Metoda Social Stories využívá krátkých příběhů pro popis sociálních situací včetně nabídky vhodných reakcí v těchto situacích. Aplikaci vyvinul autorský kolektiv z Univerzity Karlovy.

https://doi.org/10.29364/epsy.481

Literatura

Aresti-Bartolome, N., & Garcia-Zapirain, B. (2014). Technologies as support tools for persons with autistic spectrum disorder: a systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(8), 7767–7802. https://doi.org/…rph110807767

Čadilová, V., & Žampachová, Z. (2008). Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Portál.

Gray, C. A. (1998). Social stories and comic strip conversations with students with Asperger syndrome and high-functioning autism. In E. Schopler, G. B. Mesibov, & L. J. Kunce (Eds.), Asperger syndrome or high-functioning autism? (pp. 167–198). Plenum Press. https://doi.org/…615-5369-4_9

Gray, C. A., & Garand, J. D. (1993). Social stories: Improving responses of students with autism with accurate social information. Focus on Autistic Behavior, 8(1), 1–10. https://doi.org/…769300800101

de Marchena, A. B., Eigsti, I. M., & Yerys, B. E. (2015). Brief report: Generalization weaknesses in verbally fluent children and adolescents with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(10), 3370–3376. https://doi.org/…3-015-2478-6

Mason, S.A. (2013). Social Stories. In F. R. Volkmar (Ed.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer. https://doi.org/…9-1698-3_170

McConkey, R. (2020). The rise in the numbers of pupils identified by schools with autism spectrum disorder (ASD): A comparison of the four countries in the United Kingdom. Support for Learning, 35, 132–143. https://doi.org/…7-9604.12296

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2023, 26. srpna). Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele. https://statis.msmt.cz/…/rocenka.asp

Tullis, J. G., & Benjamin, A. S. (2011). On the effectiveness of self-paced learning. Journal of Memory and Language, 64(2), 109–118. https://doi.org/….2010.11.002

Zeidan, J., Fombonne, E., Scorah, J., Ibrahim, A., Durkin, M. S., Saxena, S., Yusuf, A., Shih, A., & Elsabbagh, M. (2022). Global prevalence of autism: A systematic review update. Autism Research, 15(5), 778–790. https://doi.org/…002/aur.2696

Zobrazit celé Skrýt