Číslo 3, ročník 17, 2023

Editorial

Báječné dlouhé babí léto oddaluje ponurý čas plískanic, šera a dlouhých nocí. Připomíná se nám v tom kontextu změna klimatu a ta s sebou nese potřebu změny našeho zaběhnutého životního stylu. Změny jsou asi nevyhnutelné a řečeno s Járou Cimrmanem, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme se dokonce i rozčilovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Něco přece jenom dělat můžeme. Můžeme přemýšlet, zda staré postupy a zvyky stále dobře slouží a po náležité reflexi učinit změnu. Ke změnám klimatu dochází i v psychologické obci, a to na různých úrovních. Na stránkách našeho časopisu probíhá diskuse nad vzděláváním v klinické psychologii. A bude dobře, pokud se diskuse přetaví do návrhů změn stávajícího systému.

Víme, že máme málo klinických psychologů. Dětských klinických psychologů máme ještě méně. A co teď s tím? Jak udržet kvalitu, a přesto doplnit chybějící počty profesionálů? Není to jen otázka klinické psychologie. Podobná otázka je kladena psychologům při vstupních vyšetřeních na určité pozice, kde také chybí lidé potřebných kvalit. Ano, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme se dokonce rozčilovat, ale musíme se sami zamyslet, zda dostatečně ověřujeme validitu našich postupů. Změny přírodních i společenských podmínek po nás vyžadují schopnost reagovat, adaptovat se. To je princip evoluce. A proto přeji nám psychologům otevřenou mysl, zvídavost a schopnost reagovat na změny. Můžeme v tom být vzorem našim klientům, studentům, pacientům i kolegům.

E-psychologie nabízí v aktuálním čísle opět dostatek duševní stravy pro otevřené psychology a psycholožky. Nabízí se jak výzkumná, tak metodologická studie. S radostí konstatujeme, že diskuse na stránkách psychologie neustává a máme k ní další dva příspěvky. V duchu současnosti jsme rádi, že můžeme představit další aplikaci – tentokrát je to aplikace pro děti s poruchou autistického spektra cílená na rozvoj sociálních dovedností. K četbě knih vás můžou povzbudit recenze velmi různorodých knih, kdy moderní trendy reprezentuje kniha o psychologii videoher a klasiky kniha manželů Yalomových.

Vstupme tedy do podzimu s otevřeno myslí a ochotou k sebereflexi, která k naší profesi nutně patří.

Simona Hoskovcová
(Září 2023)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Metodické studie

Diskuse

Zprávy

Recenze