EFPSA: Asociácia, Veľká rodina, Priateľ

Janka Bartošová

EFPSA, Európska federácia asociácií študentov psychológie, patrí už viac ako 20 rokov medzi najatraktívnejšie asociácie pre takmer každého študenta psychológie, ktorý mal šancu/možnosť sa s ňou zoznámiť. EFPSA bola oficiálne založená v roku 1987 počas prvého Medzinárodného kongresu študentov psychológie, ktorý sa konal v Portugalsku a dnes zastrešuje 25 študentských organizácií z 25 európskych krajín a niekoľko ďalších krajín, ktoré plánujú v budúcnosti rozšíriť jej rady. Poháňaná svojím poslaním, víziami a hodnotami, EFPSA priťahuje každým rokom viac a viac študentov, v súčasnosti združuje asi 250 000 študentov psychológie z celej Európy.
Článok predstavuje EFPSA, jej štruktúry a spôsoby fungovania. V druhej časti prináša podrobnú správu o 23. kongrese, ktorý sa konal v Nemecku, od 26. apríla do 3. mája 2009.

Klíčová slova

EFPSA, studenti psychologie, kongres