Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli
(recenze)

Zbyněk Vybíral

Před časem vyšla kniha české psycholožky Ivany Markové Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli (Praha: Academia, 2007), představující jedno z nejoriginál­nějších původních děl v české psychologii vůbec.

(…) Troufám si zde předpovědět, že půjde v budoucnu o využívaný citační pramen všemi, kdo se zabývají mentálními a sociálními reprezentacemi, psycholingvistikou a filosofií jazyka, kdo se věnují diskurzivní psychologii, komunikaci nebo psychosémantice.