Sebepoškozování v adolescenci: kontext reálného versus virtuálního prostředí a subkultur Emo a Gothic

Alena Černá, David Šmahel

Abstrakt

Článek se zabývá sebepoškozováním jako maladaptivní copingovou strategií v období adolescence. Důraz je kladen zejména na roli, kterou u tohoto fenoménu hraje reálné a virtuální prostředí, v němž se adolescenti pohybují. Výzkum je explorativního charakteru, data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných online rozhovorů s 9 adolescentkami ve věku 15 – 18 let, které na svém blogu (online deníčku) píší o sebepoškozování, a analyzována s využitím metody zakotvené teorie.
Bylo zjištěno, že reálné i virtuální prostředí může mít významný vliv na vznik sebepoškozujícího jednání u adolescentů, jeho charakter a prožívání. Obě dvě sféry mohou být prostředníky pro šíření povědomí o sebepoškozování, potažmo zdrojem šíření sebepoškozování samotného. Ačkoli je online prostředí dívkami vnímáno jako podpůrné, k ukončení sebepoškozování na rozdíl od reálného sociálního okolí patrně nepřispívá. Naopak se objevilo riziko normalizace sebepoškozování na základě sdílení informací na blozích. Skutečné sociální prostředí je pak důležitým pomocníkem při ukončení sebepoškozování.
Průsečíkem reálného a virtuálního prostředí adolescentů pak mohou být subkultury mládeže (v tomto případě Emo a Gothic). Souvislost těchto subkultur a sebepoškozování je v současnosti poměrně hojně medializována. V našem výzkumu jsme přímou souvislost mezi sebepoškozováním a těmito subkulturami neprokázali.

Klíčová slova

sebepoškozování, komunity, subkultury, Emo, Gothic

Literatura

Babáková, L. (2003). Sebepoškozování v dětství a adolescenci. Psychiatrie pro praxi, 4,165–169. Dostupný též z WWW: <http://www.psychiatriepropraxi.cz/…304-0005.php>.

Bailey, B. (2005). Emo Music and Youth Culture. In S. Steinberg, P. Parmar & B. Richard (Eds.), Encyclopedia of Contemporary Youth Culture. Westport, CT: Greenwood Press.

Barbovschi, M. (2009). Meet the „E-Strangers“. Predictors of Teenagers' Online-Offline Encounters. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 3(1) [online] article 4. Dostupný z WWW: <http://cyberpsychology.eu/view.php?…>.

Bennett, A., Kahn & Harris, K. (2004). After subculture: critical studis in contemporary youth culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Blanchard, A.L. (2007). Developing a Sense of Virtual Community Measure. CyberPsychology and Behavior,10 (6), 827–830. Dostupný též z WWW: http://www.liebertonline.com/…pb.2007.9946.

Blinka, L. & Šmahel, D. (2008) Matching reality and virtuality: Are adolescents lying on their weblogs? In Sudweeks, F., Hrachovec, H. & Ess, Ch. (Eds.) Cultural Attitudes Towards Technology and Communication 2008. Murdoch, Australia : School of Information Technology, Murdoch University, 457 – 561.

Bocquée, Alison L. (2007). Testing a Process Model of Self-Injury: Stress, Affect Regulation, and Coping. Griffith University.

Coomber, R. (1997): Using the Internet for Survey Research. Sociological Research Online [online] 2 (2). Dostupný z WWW: <http://www.socresonline.org.uk/2/2/2.html>.

Černá, A. & Šmahel, D. (2009). Sebepoškozování v adolescenci: blog jako prostředek vytváření komunity. Československá psychologie, 53, 5, 492 – 504.

Goodland, L. & Bibby, M. (eds.) (2007). Goth: Undead Culture. Durham: Duke University Press.

Hawton, K., Rodham, K., Evans, E. & Weatherall, R. (2002). Deliberate self harm in adolescents: Self report survey in schools in England. BMJ. [online] 325. Dostupný z WWW: <http://bmj.bmjjournals.com/…25/7374/1207>.

Heirman, W., & Walrave, M. (2008). Assessing Concerns and Issues about the Mediation of Technology in Cyberbullying. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace [online] 2(2), article 1 Dostupný z WWW: <http://cyberpsychology.eu/view.php?…>.

Herring, S. C., Scheidt, L. A., Bonus, S., & Wright, E. (2004). Bridging the gap: A genre analysis of weblogs. In Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-37). Los Alamitos.

Herring, S. C., Scheidt, L. A., Bonus, S., and Wright, E. (2005). Weblogs as a bridging genre. Information, Technology & People, 18, 2, 142–171.

Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.

Jenks, Ch. (2005). Subculture: the fragmentation of the social. London: Sage.

Kocourková, J. (2003). Sebepoškozování v dětství a adolescenci. In Koutek, J. & Kocourková, J., Sebevražedné chování. 170–180. Praha: Portál.

Kroeger, J. (2000). Identity Development: Adolescence through Adulthood. London: Sage.

Laye-Gindhu, A. & Schonert-Reichl, K.(2005). Nonsuicidal Self-Harm Among Community Adolescents: Understanding the “Whats” and “Whys” of Self-Harm. Journal of Youth and Adolescence, 5, 447–457. [Dostupné též z databáze PsycArticles, cit. 2008–05–01].

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Lupač, P., & Sládek, J. (2008). The Deepening of the Digital Divide in the Czech Republic. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 2(1) [online] article 2. Dostupný z WWW: <http://cyberpsychology.eu/view.php?…>.

Lusková, E., Blinka, L., Šmahel, D. (2008). Blog jako cesta k porozumění dospívajícím. E-psychologie [online], 2(3) [cit. 2009–09–13]. Dostupný z WWW: <http://e-psycholog.eu/…kovaetal.pdf>.

Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál.

Martin, G. (2006). On Suicide and Subcultures. Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health (AeJAMH) [online]. 5(3), 1–5 [cit. 2009–09–13]. Dostupný z WWW: <http://amh.e-contentmanagement.com/…-subcultures>.

McLaughlin Jo-Ann, Miller P., & Warwick, H. (1996). Deliberate self-harm in adolescents: hopelessness, depression, problems and problem-solving. Journal of Adolescence, 19, 523–532.

Muehlenkamp, J. & Gutierrez, P. (2004). An Investigation of Differences Between Self-Injurious Behavior and Suicide Attempts in a Sample of Adolescents. Suicide & Life – Threatening Behavior, 1, 12–23. Dostupný též z WWW: <http://www.atypon-link.com/…4.1.12.27769>.

Muggleton, D. 2000. Inside Subculture: the Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg.

Nixon, M. K., Cloutier, P., & Jansson, S. M. (2008). Non-suicidal self-harm in youth: A population-based survey. Canadian Medical Association Journal, 173(3), 306–312. Dostupný též z WWW: <http://ecmaj.com/…ct/178/3/306>.

Ross, S. & Heath, S. (2002). A Study of the Frequency of Self-Mutilation in a Community Sample of Adolescents. Journal of Youth and Adolescence. 31, 67–77

Ryalls, E. (2007). Emo Subculture: An Examination of the Kids, Music and Style that Form Emo Subculture. Paper presented at the annual meeting of the NCA 93rd Annual Convention, TBA, Chicago, IL, Nov 15, 2007. Dostupný též z WWW: <http://www.allacademic.com/…0_index.html>

Straus, M. 2006. The Logic of Self-Injury: A Teen Symptom for Our Time, Psychotherapy Networker. 4, 62–74

Strauss, A. & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

Subrahmanyam, K. (2007). Adolescent Online Communication: Old Issues, New Intensities. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 1(1) [online] article 1. Dostupný z WWW: <http://www.cyberpsychology.eu/view.php?…>

Subrahmanyam, K., Garcia, E. C., Harsono, S. L., Li, J., & Lipana, L. (2009). In Their Words: Connecting Online Weblogs to Developmental Processes. British Journal of Developmental Psychology, 27, 219–245.

Šmahel, D. (2003a). Komunikace adolescentů v prostředí internetu. Československá psychologie, 47, 2, 144–156.

Šmahel, D. (2003b). Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton.

Šmahel, D. (2008). Attending Online Communities: Culture of Youth? In Sudweeks, F., Hrachovec, H. & Ess, Ch. (Eds.) Cultural Attitudes Towards Technology and Communication 2008. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 446 – 561

Štětka, V., Šmahel, D. (2008). Attributes of Participation in Online Communities among Czech Internet Users. Observatorio, Lisbon : The Observatory for Media, 2, (3), 39–52. Dostupný též z WWW: <http://www.obs.obercom.pt/…view/189/180>.

Wellman, B. (2001). Psychical Place and Cyberspace: The Rise of Personalised Networking. International Journal of Urban and Regional Research, 25, 2. Dostupný též z WWW: <http://www3.interscience.wiley.com/…173/abstract?… >.

Veselá, M. & Šmahel, D. (2009). Online komunity v České republice: Analýza členů a jejich sociálního kontextu. Sociální Studia, 6, 2, 55–72.

Wellman, B., Boase, J. & Chen, W. (2002). The Networked Nature of Community: Online and Offline. IT & Society, 1 (1). 151–165. Dostupný též z WWW: <http://www.stanford.edu/…01i01a10.pdf>.

Whitlock, J. L., Lader, W., & Conterio, K. (2007). The Internet and self-injury: What psychotherapists should know. Journal of Clinical Psychology: In Session, 63, 1135–1143. Dostupný též z WWW: <http://www.crpsib.com/…and%20SI.pdf>.

Whitlock, J., Powers, J. & Eckenrode, J. (2006). The Virtual Cutting Edge: The Internet and Adolescent Self-Injury. Developmental Psychology, 42(3), 407–417.

Young, R., Sweeting, H. & West, P. (2006). Prevalence of deliberate self harm and attempted suicide within contemporary Goth youth subculture: longitudinal cohort study. BMJ. [online] (332) [cit. 2009–09–13] 1058–1061. Dostupný z WWW: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/…erender.fcgi?…>.

Zobrazit celé Skrýt