Gedächtnis. Die Natur des Erinnerns
(recenze)

Josef Švancara

Autoři mají ve vědeckém světě vysoké renomé. První autor, L. R. Squire, je psychobiolog, jehož práce můžeme sledovat od osmdesátých let. Je profesorem psychiatrie, neurověd a psychologie na Kalifornské univerzitě v San Diegu, autor monografie Memory and Brain. Odkazy na jeho teoretické práce a na jeho četné empirické výzkumy najdeme v každé současné vysokoškolské učebnici psychologie v kapitole o paměti (viz R. L. Atkinson et al., R. Sternberg, M. W. Eysenck a M. T. Keane ad.), kde se pojednává o modelech paměti a výzkumných metodách, o rozdílných mechanismech krátkodobé a dlouhodobé paměti, o explicitní a implicitní paměti, o vymezení deklarativních a nedeklarativních znalostí. V syntetickém podání jsou tyto oblasti zahrnuty v této knize. Druhý autor, E. R. Kandel, založil Centrum pro neurobiologii a chování (Center for Neurobiology and Behavior, Columbia University). V tématech jeho výzkumů najdeme také habituaci u měkkýšů. V roce 2000 spolu s A. Calssonem a P. Greengardem získal Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.