Osobnostní struktura a výkonová motivace u manažerů neziskových organizací a manažerů v podnikatelském prostředí

Matúš Šucha

Abstrakt

Předkládaný článek se zaměřuje na osobnostní vlastnosti a na výkonovou motivaci úspěšných manažerů. Ověřujeme, jestli existují významné rozdíly v osobnostní struktuře a výkonové motivaci mezi manažery v podnikatelském sektoru a v neziskových organizacích.
Používáme testovou baterii, která se skládá ze dvou testů – NEO pětifaktorový osobnostní inventář a LMI – motivace k výkonu.
Výzkumný soubor tvoří 134 manažerů střední a vrcholové úrovně, 71 manažerů pochází z prostředí podnikatelského sektoru, 63 manažerů působí v nestátních neziskových organizacích.
Z výsledků konstatujeme, že mezi oběma skupinami manažerů jsou statisticky významné rozdíly ve všech sledovaných škálách pro osobnostní charakteristiky, kromě škály neuroticismu. V charakteristikách výkonové motivace výsledky studie rovněž prokázaly statisticky významné rozdíly mezi oběma skupinami manažerů ve všech sledovaných škálách pro motivaci k výkonu, kromě škály kompenzační úsilí. Uzavíráme, že manažeři neziskových organizací a manažeři podnikatelského prostředí se liší jak v osobnostních charakteristikách, tak také ve struktuře výkonové motivace.

Klíčová slova

osobnost, výkonová motivace, pracovní motivace, nezisková organizace, management

Literatura

Bedrnová, E., Nový, I. & kol. (2002). Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press.

Drnovsek, M., & Glas, M. (2002). The entrepreneurial self-efficacy of nascent entrepreneurs: The case of two economies in transition. Journal of Enterprising Culture, 10, 107–131.

Fay, D., & Frese, M. (2000). The Concept of Personal Initiative: An Overview of Validity Studies. Human Performance, 1, 97–124.

Hřebíčková, M., & Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní dotazník. Praha: Testcentrum.

Lukeš, M., & Lukešová, J. & kol. (2005). Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. Výzkumná zpráva [online].[cit. 2009–11–29]. Praha: VŠE. Dostupné z WWW: <http://nb.vse.cz/…index_CZ.htm>.

Mitchell, R. K. & kol. (2002). Toward a Theory of Entrepreneurial Cognition: Rethinking the People Side of Entrepreneurship Research. Entrepreneurship Theory and Practice 27 (2), 93–104.

Rauch, A., & Frese, M. (2000). Psychological Approaches to Entrepreneurial Success: A General Model and an Overview of Findings. In Cooper, C.L. & Robertson, I.T. (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, s. 101–141. Chichester: Wiley.

Růžička, J. (1992). Motivace pracovního jednání. Praha: Vysoká škola ekonomická.

Schuler, H., & Prochaska, M. (2003). Dotazník motivace k výkonu – LMI. Praha: Testcentrum.

Zobrazit celé Skrýt