Číslo 2, ročník 15, 2021

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

před sebou máte druhé číslo časopisu E-psychologie roku 2021, které je opět plné zajímavých a různorodých příspěvků.

V první ze dvou výzkumných studií se Pavel Moravec a Alena Slezáčková zabývají otázkou podobnosti vztahů mezi spiritualitou a osobnostními rysy u lidí vyznávajících katolickou víru ve srovnání s duchovně založenými lidmi a ateisty. Zcela jinou oblast řeší studie Beaty Gajdošové, která se věnuje problematice užívání alkoholu a jeho důsledků u žáků základních škol.

Přehledové studie rovněž přináší informace z odlišných oblastí psychologie. Studie Zuzany Štěrbové a spolupracovníků představuje přehled různých charakteristik partnerské podobnosti a jejich vlivu na kvalitu partnerských vztahů. Druhá přehledová studie od Dagmar Halo a spolupracovníků se zabývá feministickou a genderově senzitivní psychoterapií, jejím kritickým zhodnocením a možnými přínosy v oblasti obecné psychoterapie.

Společensky aktuální problematice psychické odolnosti v kontextu pandemie covidu-19 se věnuje diskusní příspěvek Ondřeje Váni.

Novou rubrikou našeho časopisu jsou zprávy o projektech, které jsou v ČR řešeny. V tomto čísle se můžete seznámit s informacemi o projektu vedeném Leonou Jochmannovou, který se zabývá velice aktuální problematikou možností on-line psychosociální péče v situacích, kdy není možný přímý kontakt s klientem u odborné ambulantní péče.

Součástí druhého čísla je také zpráva od Simony Hoskovcové a Anety Haramijové o proběhlém webináři Odborné sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu ČMPS, který se věnoval dopadům pandemie covidu-19 na lidi pracující v pomáhajících profesích a příbuzných oborech. Další zpráva od Hany Georgi představuje dva softwarové nástroje pro mapování vědy a orientace v ní – Vos Viewer a Connected Papers.

Druhé číslo roku 2021 uzavírají tři recenze: první recenze od Kristíny Trnovcové na knihu „Psychologické aspekty zamestnateľnosti vysokoškolských študentov a absolventov v kontexte očakávaní zamestnávateľov“ autorek Eleny Lisé a Denisy Newman, druhá recenze od Veroniky Šporclové na knihu „Všichni moji blízcí. Adolescenti a dospělí kolem nich“ od Lenky Lacinové a kolektivu a konečně třetí od Aleny Plhákové na aktuálně vydanou monografii „Příběh československé psychologie 1. Rozhovory s osobnostmi oboru“ od Radovana Šikla a Iva Čermáka.

Inspirativní čtení přeje
Katarína Millová
(červen 2021)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Diskuse

Zprávy

Recenze