Nesnáze s imperativy: etika v každodenní praxi

Jiří Jakubů

Abstrakt

Osobní přesvědčení, hodnoty a profesní etika jsou nedílnou součástí práce psychologů/ psychoterapeutů. Při řešení etických dilemat si nevystačíme s pouhou aplikací etických principů a zásad, ale je nutné vzít v úvahu psychologické pozadí etických postojů psychologa/psycho­terapeuta. V textu se autor snaží zdůraznit, že etické uvažování, principy a rozhodování jsou ovlivňovány jak osobnostními faktory, tak dynamikou vědomých i nevědomých procesů. Jako nezbytnost vidí vlastní výcvikovou zkušenost psychologů/psycho­terapeutů.

Klíčová slova

psycholog/psychoterapeut, profesní etika, osobní přesvědčení, hodnoty, nevědomí

Literatura

Etchegoyen, R. H. (1991). The fundamentals of psychoanalytic technique. London: Karnac Books.

Freud, S. (1993). Konečná a nekonečná analýza. In Freud, S., Vybrané spisy II-III (431–451). Praha: Avicenum a Universe.

Freud, S. (1989). Nespokojenost v kultuře. In Freud, S., O člověku a kultuře (316–380). Praha: Odeon.

Freud, S. (1997a). Strukturální rozbor psychické osobnosti. In Freud, S., Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy: patnáctá kniha (49–68). Praha: Psychoanalytické nakladatelství.

Freud, S.(1997b). O světovém názoru. In Freud, S., Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy:pat­náctá kniha (130–149).Praha: Psychoanalytické nakladatelství.

Gabbard, G. O. (Ed.). (2005). Dlhodobá psychodynamická psychoterapia: základný text. Trenčín: Vydavateľstvo F.

Hanušová, I. (2004). Účinné faktory psychoterapie. In Vymětal, J. (ed.), Obecná psychoterapie (115–126). Praha: Grada.

Lindsay, G., Koene, C. K., Øvreeide, H., Lang, F. (2010). Etika pro evropské psychology. Praha: Triton.

Mikota, V. (1998). Obraz narcismu v soudobé psychoanalýze. In Psychoterapie V. Sborník přednášek PPF (93–112). Praha: Triton.

Mrkvička, J. (1996). Výzva k odpovědnosti  – etický základ terapeutické práce s partnery. In Plaňava, I. (ed.), Annales Psychologici 96. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university (113–116). Brno: Masarykova univerzita.

Payne, J. (2004). Etika a psychoterapie. In Vymětal, J. (Ed.), Obecná psychoterapie (171–181). Praha: Grada.

Thompson, M. (2004). Přehled etiky. Praha: Portál.

Zobrazit celé Skrýt