Neuropsychologie v psychiatrii - zkušenosti a perspektivy

Jiří Diamant

Abstrakt

Příspěvek nastiňuje přehled vývoje oboru neuropsychologie ve světě i u nás, v tehdejším Československu doplněný zkušenostmi z práce v neuropsycho­logické laboratoři v Psychiatrickém centru v Heiloo v Nizozemí. Je pojednán stav neuropsychologické diagnostiky a následné rehabilitace jedinců s postižením mozku. Je podtržen vliv Alexandra Romanoviče Luriji, který stál u vzniku klinické i teoretické neuropsychologie. Autor představuje model „uzavřeného kruhu“ – jako model možné neuropsychologické rehabilitace v psychiatrii. V závěru příspěvku je načrtnut výhled oboru neuropsychologie.

Klíčová slova

neuropsychologie, rehabilitace, mozek

Literatura

Diamant, J., Vašina, L. (1998). Kapitoly z neuropsychologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Doidge, N. (2007). The brain that changes itself. NY: Penguin Books.

Zobrazit celé Skrýt