Zpráva o 1. konferenci pozitivní psychologie v ČR (CPPC 2012)

Alena Slezáčková

Ve dnech 23. – 24. května 2012 se v Brně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity konala 1. Konference pozitivní psychologie v ČR (CPPC 2012) s mezinárodní účastí. Organizátory tohoto celostátního setkání představitelů a příznivců pozitivní psychologie bylo Centrum pozitivní psychologie v ČR a Psychologický ústav FF MU v Brně.