Reliabilita a faktorová validita dotazníku SPARO

Hynek Cígler, Adéla Rudá

Abstrakt

V roce 2009 patřil dotazník SPARO k nejpoužívanějším metodám psychologické diagnostiky v ČR (Urbánek, 2010), a to zejména mezi psychology působícími v personalistice, vězeňství, policii a armádě. Empirické důkazy jeho validity a reliability ovšem chybějí. S využitím rozsáhlého vzorku policistů a uchazečů o práci u policie jsme proto ověřili reliabilitu a faktorovou validitu dotazníku. Výsledky ukazují, že vnitřní konzistence je neuspokojivá u zhruba poloviny škál, jednotlivé škály navíc nejsou jednodimenzionální. Faktorová validita je problematická zejména u hlavních komponent dotazníku, které spolu oproti předpokladům silně korelují. Tyto korelace navíc byly přítomny i v původních standardizačních vzorcích, protože se neliší námi pozorované a originální korelační matice. Faktorová struktura dvou „obecnějších faktorů“ je komplikovaná, nelze v rozporu s teorií identifikovat dvě nezávislé latentní proměnné. Výsledky nepodporují využití dotazníku v běžné praxi. Za tímto účelem by bylo nezbytné prokázat prediktivní validitu jednotlivých škál dotazníku; souběžnou validitu ověřujeme v další studii (Cígler & Rudá, 2021).

https://doi.org/10.29364/epsy.391

Klíčová slova

vnitřní konzistence, faktorová validita, SPARO, policejní sbor ČR, personální výběr

Literatura

Bentler, P. M., & Woodward, J. A. (1980). Inequalities among lower bounds to reliability: With applications to test construction and factor analysis. Psychometrika, 45(2), 249–267. https://doi.org/…7/BF02294079

Bentler, Peter M. (2009). Alpha, dimension-free, and model-based internal consistency reliability. Psychometrika, 74(1), 137–143. https://doi.org/…6-008-9100-1

Benton, T. (2015). An empirical assessment of Guttman’s Lambda 4 reliability coefficient. In R. Millsap, D. Bolt, L. van der Ark, & W. C. Wang (Eds.), Quantitative Psychology Research. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 89 (pp. 301–310). Springer. https://doi.org/…-319-07503-7

Cígler, H., & Rudá, A. (2021). Souběžná validita dotazníku SPARO a MMPI 2. E-psychologie, 15(1), 40–68. https://doi.org/…64/epsy.392/

Corr, P. J., & Matthews, G. (2009). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334. https://doi.org/…7/BF02310555

Guttman, L. (1945). A basis for analyzing test-retest reliability. Psychometrika, 10(4), 255–282. https://doi.org/…7/BF02288892

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis : Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55. https://doi.org/…519909540118

Jorgensen, T. (2020). Function lavTestLRT() for Model Comparison. [Online forum post]. Google Groups. Available on groups.google­.com/forum/#!to­pic/lavaan/nNFcxgzo­dAs

Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., & Rosseel, Y. (2020). semTools: Useful tools for structural equation modeling (0.5–3). https://cran.r-project.org/…age=semTools

Jurišová, E., & Sarmány-Schuller, I. (2013). Structure of basal psychical self-regulation and personality integration in relation to coping strategies in decision-making in paramedics. Studia Psychologica, 55(1), 3–18. https://doi.org/….2013.01.617

Kenny, D. A., Kaniskan, B., & McCoach, D. B. (2014). The performance of RMSEA in models with small degrees of freedom. Sociological Methods & Research, 44(3), 486–507. https://doi.org/…124114543236

Kuder, G. F., & Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. Psychometrika, 2(3), 151–160. https://doi.org/…7/BF02288391

Lakens, D. (2017). Equivalence tests. Social Psychological and Personality Science, 8(4), 355–362. https://doi.org/…550617697177

Leary, M. R., & Hoyle, R. H. (Eds.). (2009). Handbook of individual differences in social behavior. The Guilford Press.

MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1(2), 130–149. https://doi.org/…989X.1.2.130

Mangiafico, S. (2020). rcompanion: Functions to Support Extension Education Program Evaluation (R package version 2.3.21). https://cran.r-project.org/…e=rcompanion

Marko, M. (2016). Využitie a zneužitie Cronbachovej alfy pri hodnotení psychodiagnos­tických nástrojov. TESTFÓRUM, 5(7). https://doi.org/…/TF2016-7-90

McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Mikšík, O. (1992). IHAVEZ – SPIDO – VAROS (příručka). Psychodiagnostika.

Mikšík, O. (2001). Zjišťování bazální struktury a dynamiky autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti osobnosti dotazníky SPARO, BAROM, IHATRANS (manuál). Diaros.

Mikšík, O. (2003). Psychologické teorie osobnosti. Karolinum.

Mikšík, O. (2004). Dotazník SPARO (příručka). Psychodiagnostika.

Mikšík, O. (2007). Psychologická charakteristika osobnosti. Karolinum.

Mikšík, O. (2009). Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn. Karolinum.

Phillips, N. (2017). yarrr: A Companion to the e-Book “YaRrr!: The Pirate’s Guide to R” (R package version 0.1.5). https://cran.r-project.org/package=yarrr

Preiss, J., & Haas, T. (1997). Některé psychometrické charakteristiky české verze Washingtonského psychosociálního dotazníku pro záchvatová onemocnění (WPSI). Československá psychologie, 41(4), 334–346.

R Core Team. (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing.

Raykov, T. (1997). Estimation of composite reliability for congeneric measures. Applied Psychological Measurement, 21(2), 173–184. https://doi.org/…216970212006

Revelle, W. (1978). Hierarchical cluster analysis and the internal structure of tests. Multivariate Behavioral Research, 14(1), 57–74. https://doi.org/…906mbr1401_4

Revelle, W. (2019). psych: Procedures for Personality and Psychological Research (1.9.12). Northwestern University. https://cran.r-project.org/package=psych

Revelle, W., & Zinbarg, R. E. (2009). Coefficients Alpha, Beta, Omega, and the glb: Comments on Sijtsma. Psychometrika, 74(1), 145–154. https://doi.org/…6-008-9102-z

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. http://www.jstatsoft.org/v48/i02/

Satorra, A. (2000). Scaled and Adjusted Restricted Tests in Multi-Sample Analysis of Moment Structures (pp. 233–247). Springer US. https://doi.org/…15-4603-0_17

Signorell, A., & et al. (2020). DescTools: Tools for descriptive statistics (R package version 0.99.32). https://cran.r-project.org/…ge=DescTools

Sijtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness of Cronbach’s Alpha. Psychometrika, 74(1), 107–120. https://doi.org/…6-008-9101-0

Šucha, M., Šťastná, L., & Zámečník, P. (2017). Osobnostní vlastnosti řidičů řídících pod vlivem alkoholu. Adiktologie, 17(1), 34–44.

Svoboda, M., Řehan, V., Vtípil, Z., Klimusová, H., Humpolíček, P., Urbánek, T., & Kouhoutek, T. (2004). Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. MSD.

Torchiano, M. (2019). effsize: Efficient Effect Size Computation (R package version 0.7.6). https://doi.org/…nodo.1480624

Urbánek, T. (2010). Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice. TESTFÓRUM, 1(1), 6–9. https://doi.org/…7/TF2010-1-3

Wickham, H., & Bryan, J. (2019). readxl: Read Excel Files (R package version 1.3.1). https://cran.r-project.org/package=readxl

Zobrazit celé Skrýt