Výzkum strategií zvládání stresu a jejich vztah k dalším charakteristikám u řidičů záchranné služby

Miroslava Horáková

Abstrakt

Cílem této práce je popsat, které strategie zvládání stresu používají řidiči sanitek a jaký je vztah těchto strategií k jiným proměnným (typ temperamentu, množství nehod a přestupků, aspirační úroveň apod.). Výsledky ukazují např. na souvislost negativních strategií zvládání stresu a vysoké míry neuroticismu, dále pak nízké aspirační úrovně a negativních strategií zvládání stresu apod. Skupina řidičů sanitek se ukazuje jako psychicky odolnější oproti běžné populaci – např. více používá pozitivní strategie zvládání stresu, má nižší míru neuroticismu apod.

Klíčová slova

stres, copingové strategie, aspirační úroveň, typy temperamentu

Literatura

Cooper, R., & Payne, R. (1967). Extraversion and some aspects of work behavior. Personnel Psychology, 20, s. 45 – 47.

Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1993). Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé: příručka. Bratislava: Psychodiagnostika.

Eysenck, H. J. (1970). The structure of human personality (3rd ed). London: Methuen. Eysenck, H. J. , & Eysenck, S. B. G. (1975). Manual of the Eysenck Personality Questionnaire. London: Hodder and Stoughton.

Janke, W., & Erdmannová, G. (2003). Strategie zvládání stresu – SVF 78. Příručka. Praha: Testcentrum.

Machin, M. A., & Hoare, P. N. (2008). The role of workload and driver coping styles in predicting bus drivers’ need for recovery, positive and negative affect, and physical symptoms. Anxiety, Stress & Coping, 21, 4, s. 359 – 375.

Matthews, G., Desmond, P. A., Joyner, L., Carcary, B., & Gilliland, K. (1996). Validation of the Driver Stress Inventory and the Driver Coping Questionnaire. Proceedings of the International Conference on Traffic and Transport Psychology, Valencia, Spain. Dostupné z WWW: <http://www.drivermetrics.co.uk/…0al-96_q.pdf>

Matthews, G., Dorn, L., & Glendon, I. A. (1991) Personality correlates of driver stress [online]. Person individ. Diff., Vol 12, No 6, s. 535 – 549. [cit. 24. 7. 08]. Dostupné z WWW: http://www.drivermetrics.co.uk/…etal1991.pdf

Mathews, G. (2002). Towards a transactional ergonomics for driver stress a fatigue [online]. Theoretical Issues in Ergonomic Science, 3, s. 195 – 211. [cit. 29. 7. 08]. Dostupné z WWW: http://www.drivermetrics.co.uk/…hews2002.pdf

Parkes, K. R. (1986). Personality, coping and coping effectiveness in an adult sample. Journal of Personality, 54, s. 385 – 405.

Zobrazit celé Skrýt