Psyché Matrix a Realita – hledání dimenzí reality očima psychologa
(recenze)

Jana Kahánková

Již od začátku publikace můžeme vycítit autorovu vášeň pro filozofii a psychologii C.G. Junga. Celá kniha dýchá na čtenáře hlubokým zamyšlením a precizností úvah, které mají společné tři oblasti našeho bytí: psyché, matrix a realita. Vladislav Šolc věnoval velkou pozornost tomu, jak na tyto tři fenomény nazírá dnešní jungiánská psychologie, patrný je přitom silně vliv osobnosti terapeuta fungující v prostředí USA, filosofického novátora a propagátora.