Konference sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí, Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009

Iva Štětovská, Jiří Hamerník

Konference Sekce psychologie zdraví při ČMPS se koná každým rokem na severní Moravě. Autoři nás v tomto příspěvku seznamují s její programovou náplní, své sdělení doplňují fotografiemi.