Zpráva o 11. Evropském psychologickém kongresu

Alena Slezáčková, Eva Karaffová

Ve dnech 7. – 10. července 2009 se v norském Oslu konal již 11. Evropský psychologický kongres s podnázvem „Rychle se měnící svět – výzvy pro psychologii“ („A rapidly changing world – challenges for psychology“) . Tentokrát se evropský kongres zaměřil na propojení psychologie jako vědy a psychologie jako profesní disciplíny – a široká škála témat z obou těchto oblastí bohatě naplnila pestrý a intenzivní program.