Jak zaslat rukopis

Prostudujte si prosím pokyny pro autory aneb Jak publikovat. Příspěvky, které chcete uveřejnit, zašlete pomocí formuláře níže.
V případě potíží kontaktujte prosím redakci (e.psyjournal et e-psycholog.eu).

:
 
Soubor *:
 
:
:

Předpokladem přijetí příspěvku k publikaci je fakt, že text nebyl nabídnut souběžně jinému subjektu. Pokud zaslaný článek navazuje na předchozí publikační činnost autora, starší práce musí být řádně citována a autor musí v novém článku uvést, v čem článek rozšiřuje, v čem je nový.

:
:
 
Autor:
Pracoviště: