Jak zaslat rukopis
Příspěvky, které chcete uveřejnit, uložte na server pomocí funkce Vybrat soubor. Zvolte prosím rubriku, uveďte své jméno a emailovou adresu. Fotografie, grafy, tabulky vložte s popisky do textu příspěvku.
V případě potíží kontaktujte prosím redakci (e.psyjournal et e-psycholog.eu).

:
:
:
:

Předpokladem přijetí příspěvku k publikaci je fakt, že text nebyl nabídnut souběžně jinému subjektu. Pokud zaslaný článek navazuje na předchozí publikační činnost autora, starší práce musí být řádně citována a autor musí v novém článku uvést, v čem článek rozšiřuje, v čem je nový.

:
:
Autor:
Pracoviště: