Jak zaslat rukopis

Prostudujte si prosím pokyny pro autory aneb Jak publikovat. Příspěvky, které chcete uveřejnit, zašlete pomocí formuláře níže.
Vkládáte titulní stranu s úplnými autorskými údaji (viz Náležitosti příspěvků).
Zvlášť vkládáte anonymizovaný rukopis, průvodní dopis (cover letter) a případně obrázky/tabulky.

Zpravidla do tří dnů potvrzujeme příjem Vašeho rukopisu. Pokud e-mail z redakce nedostanete, zkontrolujte si prosím spamy či si potvrzení vyžádejte.
V případě jakýchkoli potíží ohledně přihlášení rukopisu kontaktujte prosím redakci (e.psyjournal@e-psycholog.eu).

:
 
Soubor *:
 
:
:

Předpokladem přijetí příspěvku k publikaci je fakt, že text nebyl nabídnut souběžně jinému subjektu. Pokud zaslaný článek navazuje na předchozí publikační činnost autora, starší práce musí být řádně citována a autor musí v novém článku uvést, v čem článek rozšiřuje, v čem je nový.

:
:
 
Autor:
Pracoviště: