Vizuální myšlení.
(recenze)

Jiří Hoskovec

Autor je ilustrátor a pedagog, zaměřený na výuku „umění ilustrace“. Publikuje a vystavuje v Evropě i v zámoří. Vyučuje na Camberwell College of Arts v Londýně. Kniha Marka Wigana je příručkou v rámci základů designu se zaměřením na ilustrace. Zabývá se psychologickými aspekty vizuálního myšlení jako předpokladu schopnosti obratně se vizuálním obrazem vyjádřit. Postoje a strategie, které podporují rozvoj vizuálního myšlení a přisvojení si „vizuálního slovníku“ jsou výstižně prezentovány.