Obsahová analýza dětských snů

Lucie Kráčmarová
Alena Plháková ORCID logo

Abstrakt

V České republice nenajdeme výzkum, který by byl orientován na dětské sny. Tato oblast je nicméně velmi zajímavá, stejně jako sny dospělých. Naše studie se zabývá sny dětí mladšího školního věku. Hlavní metodou je semistrukturovaný rozhovor zaměřený na vybavené sny a jejich obsah. Zkoumaný vzorek se skládá z 35 dětí ve věku 6–8 let a pochází z jedné základní školy v České republice. Pro zpracování dat používáme obsahovou analýzu snů vyvinutou psychology Calvinem S. Hallem a Robertem Van de Castleem. Zvláštní pozornost je kladena na formální charakteristiky snu, což zahrnuje typy postav, sociální interakce, aktivity a emoce. Dalšími výzkumnými tématy jsou dětská schopnost vybavování snů a jejich subjektivní frekvence. Zajímá nás postoj dětí k vlastním snům a souvislost jejich obsahů se zážitky z předchozího dne, dětskými zálibami, běžnými aktivitami nebo problémy. Výsledky našeho šetření budou srovnány s podobnými výzkumy z cizích zemí. V článku je diskutován vliv médií na dětské sny.

Klíčová slova

snění, mladší školní věk, vybavování snu, obsahová analýza

Literatura

Cohen, D. B. (1973). A comparison of genetic and social contributions to dream recall frequency. Journal of Abnormal Psychology, 82(2), 368–371.

Colace, C. (2006). Children's dre­aming: A study based on questionnaires completed by parents. Sleep and Hypnosis, 8(1), 19–32. Dostupné na WWW: http://www.sleepandhypnosis.org/pdf/8_1_4.pdf

Domhoff, G. W. (1996). Finding meaning in dreams: A quantitative approach. New York, London: Plenum Press.

Domhoff, G. W. (2011). Dreams are embodied simulations that dramatize conceptions and concerns: The continuity hypothesis in empirical, theoretical, and historical context. International Journal of Dream Research, 4(2), 50–62. Dostupné na WWW: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/…le/view/9137

Erikson, E. H. (2002). Dětství a společnost. Praha: Argo.

Foulkes, D. (1999). Children's dreaming and the development of consciousness. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Freud, S. (1994). Výklad snů. Pelhřimov: Nová tiskárna.

Gedda, L., & Brenci, G. (1979). Sleep and dream characteristics in twins. Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae, 28(3), 237–239.

Langmeier J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing.

Muris, P., Merckelbach, H., Gadet, B., & Moulaert, V. (2000). Fears, worries, and scary dreams in 4– to 12-year-old children: Their content, developmental pattern, and origins. Journal of Clinical Child Psychology, 29(1), 43–52.

Schredl, M., & Sartorius, H. (2006). Frequency of dream recall by children and their mothers. Perceptual and Motor Skills, 103(3), 657–658.

Schredl, M., & Reinhard, I. (2008). Gender differences in dream recall: a meta-analysis. Journal of Sleep Research, 17(2), 125–131. dostupné na WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/…00626.x/full

Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. Newbury Park, CA: Sage.

Zobrazit celé Skrýt